Turistično društvo Bohinj
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Postani naš član
 • bohinj_skupinski_izleti_02
 • cistilna_akcija_bohinj3
 • iZLET Bela Krajina
 • vrtec_skupinska_183
 • pohod_slap_savica_bohinj1
Postani naš član

POSTANITE ČLAN TURISTIČNEGA DRUŠTVA BOHINJ:

Turistično društvo šteje skupaj 489 članov, od tega 15 otrok.

Letna članarina:

 • 10,00 EUR za odrasle,
 • 1,00 EUR za otroke do 18. leta.

 

Pristopna izjava:
Pristopna izjava

Statut društva:
Pravila TD Bohinj
Osnutek pravila društva 19.3.2015

Poslovnik o delu občnega zbora

Izpisnica iz društva:
Izstopna izjava

 

POGOJI ZA PRISTOP TER DOLŽNOSTI IN UGODNOSTI ČLANOV:

Član turističnega društva je polnoleten občan, ki podpiše pristopno izjavo in sprejme ta pravila. Za otroke do dopolnjenega sedmega leta starosti ali za osebe, ki nimajo poslovne sposobnosti, pristopno izjavo podpiše njihov zakoniti zastopnik. Za osebe od sedmega do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora pisno soglasje podati zakoniti zastopnik.

Dolžnosti članov:

 • da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog;
 • da pri društvenem delu spoštujejo in se ravnajo po teh pravilih;
 • da varujejo ugled društva;
 • da redno plačujejo članarino.

 

 Ugodnosti članov:

 • ugodna udeležba na raznih tečajih, delavnicah in predavanjih, ki jih organizira TD;
 • udeležba na drštvenih izletih;
 • možnost aktivnega sooblikovanja TD;
 • avtomatično članstvo v Gorenjski turistični zvezi.

 

 Članstvo v društvu preneha:

 • s smrtjo;
 • z izstopom;
 • z izključitvijo na podlagi sklepa občnega zbora.