Turistično društvo Bohinj
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Zapisniki
 
Zapisniki
  2015
   12. seja    13. seja    14. seja     15. seja
   16. seja    17. seja    18. seja     19. seja
   20. seja
  2014
   6. seja    7. seja    8. seja     9. seja
   10. seja    11. seja    OZ 2014    
  2013
   27. seja    1. seja    OZ 2013    
   2. seja    3. seja    4. seja     5. seja
  2012
   OZ 2012.pdf    22.seja.pdf    23.seja.pdf    24.seja.pdf
    4. dopisna seja     25.seja.pdf     26.seja.pdf    
  2011
   2011-1.pdf    OBČNI ZBOR 2011    16.seja.pdf     17.seja.pdf
    18.seja.pdf     19.seja.pdf     20.seja.pdf     3. dopisna seja
    21.seja.pdf            
  2010
   2010-1.pdf    2010-2.pdf    2010-3.pdf    2010-4.pdf
   2010-5.pdf    2010-6.pdf    2010-7.pdf    2010-8.pdf
   2010-9.pdf    2010-10.pdf        
  2009
   2009-1.pdf    2009-2.pdf    2009-3.pdf    2009-4.pdf
   2009-5.pdf    2009-6.pdf    2009-7.pdf    2009-8.pdf
   2009-9.pdf    2009-10.pdf    2009-11.pdf    
  2008
   2008-1.pdf    2008-2.pdf    2008-3.pdf    2008-4.pdf
   2008-5.pdf    2008-6.pdf    2008-7.pdf    2008-8.pdf
   2008-9.pdf    2008-10.pdf    2008-11.pdf    
  2007
   2007-1.pdf    2007-3.pdf    2007-4.pdf    2007-5.pdf
   2007-6.pdf    2007-7.pdf    2007-8.pdf    2007-9.pdf
   2007-10.pdf    2007-11.pdf    2007-12.pdf    2007-13.pdf
   2007-14.pdf            
  2006
   2006-1.pdf    2006-2.pdf    2006-3.pdf    2006-4.pdf
   2006-5.pdf    2006-6.pdf    2006-7.pdf    2006-8.pdf
   2006-9.pdf    2006-10.pdf    2006-11.pdf    2006-12.pdf
   2006-13.pdf            
  2005
   2005-1.pdf    2005-2.pdf    2005-3.pdf    2005-4.pdf
   2005-5.pdf    2005-6.pdf    2005-7.pdf    
  2004
   2004-1.pdf    2004-2.pdf    2004-3.pdf    2004-4.pdf
   2004-5.pdf    2004-6.pdf    2004-7.pdf    
  2003
   2003-1.pdf    2003-2.pdf    2003-3.pdf    2003-4.pdf
   2003-5.pdf    2003-6.pdf    2003-7.pdf    2003-8.pdf
  2002
   2002-1.pdf    2002-2.pdf    2002-3.pdf    2002-4.pdf
   2002-5.pdf    2002-6.pdf    2002-7.pdf    2002-8.pdf
  2001
   2001-1.pdf    2001-2.pdf    2001-3.pdf    2001-4.pdf
   2001-5.pdf    2001-6.pdf        
  2000
   2000-1.pdf    2000-2.pdf    2000-3.pdf    2000-4.pdf
   2000-5.pdf    2000-6.pdf    2000-7.pdf    2000-8.pdf
   2000-9.pdf    2000-10.pdf        
  1999
   1999-1.pdf    1999-2.pdf    1999-3.pdf    1999-4.pdf
   1999-5.pdf            
  1998
   1998-1.pdf    1998-2.pdf    1998-3.pdf    1998-4.pdf
   1998-5.pdf    1998-6.pdf    1998-7.pdf    1998-8.pdf
  1997
   1997-1.pdf    1997-2.pdf    1997-3.pdf    1997-4.pdf
   1997-5.pdf    1997-6.pdf        
  1996
   1996-1.pdf    1996-2.pdf    1996-3.pdf    1996-4.pdf
   1996-5.pdf    1996-6.pdf    1996-7.pdf    1996-8.pdf
   1996-9.pdf    1996-10.pdf    1996-11.pdf    1996-12.pdf
   1996-13.pdf    1996-14.pdf    1996-15.pdf    1996-16.pdf
  1995
   1995-1.pdf    1995-2.pdf    1995-3.pdf    1995-4.pdf
   1995-5.pdf    1995-6.pdf    1995-7.pdf    1995-8.pdf
   1995-9.pdf    1995-10.pdf    1995-11.pdf    1995-12.pdf
   1995-13.pdf    1995-14.pdf    1995-15.pdf    1995-16.pdf
   1995-17.pdf    1995-18.pdf    1995-19.pdf    1995-20.pdf
   1995-21.pdf    1995-22.pdf    1995-23.pdf    1995-24.pdf
   1995-25.pdf    1995-26.pdf    1995-27.pdf    1995-28.pdf
   1995-29.pdf            
  1994
   1994-1.pdf    1994-2.pdf    1994-3.pdf    1994-4.pdf
   1994-5.pdf    1994-6.pdf    1994-7.pdf    1994-8.pdf
   1994-9.pdf    1994-10.pdf    1994-11.pdf    
  1993
   1993-1.pdf    1993-2.pdf    1993-3.pdf    1993-4.pdf
   1993-5.pdf    1993-6.pdf    1993-7.pdf    1993-8.pdf
   1993-9.pdf    1993-10.pdf    1993-11.pdf    1993-12.pdf
   1993-13.pdf    1993-14.pdf        
  1992
   1992-1.pdf    1992-2.pdf    1992-3.pdf    1992-4.pdf
   1992-5.pdf    1992-6.pdf    1992-7.pdf    1992-8.pdf
   1992-9.pdf    1992-10.pdf    1992-11.pdf    1992-12.pdf
   1992-13.pdf    1992-14.pdf    1992-15.pdf    1992-16.pdf
   1992-17.pdf    1992-18.pdf    1992-19.pdf    1992-20.pdf
   1992-21.pdf    1992-22.pdf    1992-23.pdf    1992-24.pdf
   1992-25.pdf    1992-26.pdf    1992-27.pdf    1992-28.pdf
   1992-29.pdf    1992-30.pdf        
  1991
   1991-1.pdf    1991-2.pdf    1991-3.pdf    1991-4.pdf
   1991-5.pdf    1991-6.pdf    1991-7.pdf    1991-8.pdf
   1991-9.pdf    1991-10.pdf    1991-11.pdf    1991-12.pdf
               
  1990
   1990-1.pdf    1990-2.pdf    1990-3.pdf    1990-4.pdf
   1990-5.pdf    1990-6.pdf    1990-7.pdf    
  1989
   1989-1.pdf    1989-2.pdf    1989-3.pdf    1989-4.pdf
   1989-5.pdf    1989-6.pdf    1989-7.pdf    1989-8.pdf
   1989-9.pdf    1989-10.pdf    1989-11.pdf    1989-12.pdf
   1989-13.pdf    1989-14.pdf    1989-15.pdf    
  1988
   1988-1.pdf    1988-2.pdf    1988-3.pdf    1988-4.pdf
   1988-5.pdf    1988-6.pdf    1988-7.pdf    1988-8.pdf
   1988-9.pdf    1988-10.pdf    1988-12.pdf    1988-13.pdf
   1988-14.pdf    1988-15.pdf    1988-16.pdf    1988-17.pdf
               
  1987
   1987-1.pdf    1987-2.pdf    1987-3.pdf      
               
  1986
   1986-1.pdf    1986-2.pdf    1986-3.pdf    1986-4.pdf
               
  1985
   1985-1.pdf                  
               
  1984
   1984-1.pdf    1984-2.pdf    1984-3.pdf    1984-4.pdf
   1984-5.pdf    1984-6.pdf    1984-7.pdf    1984-8.pdf
   1984-9.pdf            
  1983
   1983-1.pdf    1983-2.pdf            
               
  1982
   1982-1.pdf    1982-2.pdf    1982-3.pdf    1982-4.pdf
   1982-5.pdf    1982-6.pdf    1982-7.pdf    1982-8.pdf
   1982-9.pdf    1982-10.pdf    1982-11.pdf    1982-12.pdf
   1982-13.pdf            
  1981
   1981-1.pdf    1981-2.pdf    1981-3.pdf    1981-4.pdf
   1981-5.pdf    1981-6.pdf    1981-7.pdf    1981-8.pdf
   1981-9.pdf            
  1980
   1980-1.pdf    1980-2.pdf    1980-3.pdf    1980-4.pdf
   1980-5.pdf    1980-6.pdf    1980-7.pdf    
  1979
   1979-1.pdf    1979-2.pdf    1979-3.pdf    1979-4.pdf
   1979-5.pdf    1979-6.pdf    1979-7.pdf    1979-8.pdf
   1979-9.pdf            
  1978
   1978-1.pdf    1978-2.pdf    1978-3.pdf    1978-4.pdf
   1978-5.pdf    1978-6.pdf    1978-7.pdf    1978-8.pdf
               
  1977
   1977-1.pdf    1977-2.pdf    1977-3.pdf    1977-4.pdf
   1977-5.pdf    1977-6.pdf    1977-7.pdf    1977-8.pdf
   1977-9.pdf            
  1976
   1976-1.pdf    1976-2.pdf    1976-3.pdf    1976-4.pdf
   1976-5.pdf    1976-6.pdf    1976-7.pdf    1976-8.pdf
   1976-9.pdf    1976-10.pdf    1976-11.pdf    1976-12.pdf
   1976-13.pdf    1976-14.pdf    1976-15.pdf    1976-16.pdf
               
  1975
   1975-1.pdf    1975-2.pdf    1975-3.pdf    1975-4.pdf
   1975-5.pdf    1975-6.pdf    1975-7.pdf    1975-8.pdf
   1975-9.pdf    1975-10.pdf    1975-11.pdf    1975-12.pdf
  1974
   1974-1.pdf    1974-2.pdf    1974-3.pdf    1974-4.pdf
   1974-5.pdf    1974-6.pdf    1974-8.pdf    1974-9.pdf
   1974-10.pdf    1974-11.pdf    1974-12.pdf    1974-13.pdf
   1974-14.pdf    1974-15.pdf    1974-16.pdf    1974-17.pdf
   1974-18.pdf            
  1973
   1973-1.pdf    1973-2.pdf    1973-3.pdf    1973-4.pdf
   1973-5.pdf    1973-6.pdf    1973-7.pdf    1973-8.pdf
   1973-9.pdf    1973-10.pdf    1973-11.pdf    1973-12.pdf
   1973-13.pdf    1973-14.pdf    1973-15.pdf    1973-16.pdf
   1973-17.pdf    1973-18.pdf    1973-19.pdf    1973-20.pdf
               
  1972
   1972-1.pdf    1972-2.pdf    1972-3.pdf    1972-4.pdf
   1972-5.pdf    1972-6.pdf    1972-7.pdf    1972-8.pdf
   1972-9.pdf    1972-10.pdf    1972-11.pdf    1972-12.pdf
   1972-13.pdf    1972-14.pdf    1972-15.pdf    1972-16.pdf
               
  1971
   1971-1.pdf    1971-2.pdf    1971-3.pdf    1971-4.pdf
   1971-5.pdf    1971-6.pdf    1971-7.pdf    1971-8.pdf
   1971-9.pdf    1971-10.pdf        
  1970
   1970-1.pdf    1970-2.pdf    1970-3.pdf    1970-4.pdf
   1970-5.pdf    1970-6.pdf    1970-7.pdf    1970-8.pdf
               
  1969
   1969 - 1.pdf    1969 - 2.pdf    1969 - 3.pdf    1969 - 4.pdf
   1969 - 5.pdf    1969 - 6.pdf    1969 - 7.pdf    1969 - 8.pdf
   1969 - 9.pdf    1969 - 10.pdf        
  1968
   1968-1.pdf    1968-2.pdf    1968-3.pdf    1968-4.pdf
   1968-5.pdf    1968-6.pdf    1968-7.pdf    1968-8.pdf
   1968-9.pdf    1968-10.pdf    1968-11.pdf    1968-12.pdf
   1968-13.pdf    1968-14.pdf    1968-15.pdf    1968-16.pdf
   1968-17.pdf            
  1967
   1967-1.pdf    1967-2.pdf    1967-3.pdf    1967-4.pdf
   1967-5.pdf    1967-6.pdf    1967-7.pdf    1967-8.pdf
   1967-9.pdf    1967-10.pdf    1967-11.pdf    1967-12.pdf
   1967-13.pdf    1967-14.pdf    1967-15.pdf    1967-16.pdf
   1967-17.pdf            
  1966
   1966-1.pdf    1966-2.pdf    1966-3.pdf    1966-4.pdf
   1966-5.pdf    1966-6.pdf    1966-7.pdf    1966-8.pdf
   1966-9.pdf    1966-10.pdf    1966-10a.pdf    1966-11.pdf
   1966-12.pdf    1966-13.pdf    1966-14.pdf    1966-15.pdf
   1966-16.pdf    1966-17.pdf        
  1965
   1965-1.pdf    1965-2.pdf    1965-3.pdf    1965-4.pdf
   1965-5.pdf    1965-6.pdf    1965-7.pdf    1965-8.pdf
   1965-9.pdf    1965-10.pdf    1965-11.pdf    1965-12.pdf
   1965-13.pdf            
  1964
   1964-1.pdf    1964-2.pdf    1964-3.pdf    1964-4.pdf
   1964-5.pdf    1964-6.pdf    1964-7.pdf    1964-8.pdf
   1964-9.pdf    1964-10.pdf    1964-11.pdf    1964-12.pdf
   1964-13.pdf    1964-14.pdf    1964-15.pdf    
  1963
   1963-1.pdf    1963-2.pdf    1963-3.pdf    1963-4.pdf
   1963-5.pdf    1963-6.pdf    1963-7.pdf    1963-8.pdf
   1963-9.pdf    1963-10.pdf    1963-11.pdf    1963-12.pdf
   1963-13.pdf    1963-14.pdf    1963-15.pdf    1963-16.pdf
   1963-17.pdf    1963-18.pdf    1963-19.pdf    1963-20.pdf
   1963-21.pdf            
  1962
   1962-1.pdf    1962-2.pdf    1962-3.pdf    1962-4.pdf
   1962-5.pdf    1962-6.pdf    1962-7.pdf    1962-8.pdf
   1962-9.pdf    1962-10.pdf    1962-11.pdf    1962-12.pdf
   1962-13.pdf    1962-14.pdf    1962-15.pdf    1962-16.pdf
   1962-17.pdf    1962-18.pdf    1962-19.pdf    
  1961
   1961-1.pdf    1961-3.pdf    1961-4.pdf    1961-5.pdf
   1961-6.pdf    1961-7.pdf    1961-8.pdf    1961-9.pdf
   1961-10.pdf    1961-11.pdf    1961-12.pdf    1961-13.pdf
   1961-14.pdf    1961-15.pdf    1961-16.pdf    1961-17.pdf
   1961-18.pdf    1961-19.pdf    1961-20.pdf    1961-21.pdf
   1961-22.pdf    1961-23.pdf    1961-24.pdf    1961-25.pdf
               
  1960
   1960-1.pdf    1960-2.pdf    1960-3.pdf    1960-4.pdf
   1960-5.pdf    1960-6.pdf    1960-7.pdf    1960-8.pdf
   1960-9.pdf    1960-10.pdf    1960-11.pdf    1960-12.pdf
   1960-13.pdf    1960-14.pdf    1960-15.pdf    1960-16.pdf
   img alt=1960-17.pdf    1960-18.pdf        
  1958
   1958-1.pdf    1958-2.pdf    1958-3.pdf    1958-4.pdf
   1958-5.pdf            
  1956
   1956-1.pdf    1956-2.pdf    1956-3.pdf    1956-4.pdf
   1956-5.pdf    1956-6.pdf    1956-7.pdf    1956-8.pdf
   1956-9.pdf    1956-10.pdf    1956-11.pdf    1956-12.pdf
   1956-13.pdf    1956-14.pdf    1956-15.pdf    1956-16.pdf
   1956-17.pdf    1956-18.pdf    1956-19.pdf    1956-20.pdf
   1956-21.pdf    1956-22.pdf    1956-23.pdf    1956-24.pdf
   1956-25.pdf            
  1955
   1955-1.pdf    1955-2.pdf    1955-3.pdf    1955-4.pdf
   1955-5.pdf    1955-6.pdf    1955-7.pdf    1955-8.pdf
   1955-9.pdf    1955-10.pdf    1955-11.pdf    1955-12.pdf
   1955-13.pdf    1955-14.pdf    1955-15.pdf    1955-16.pdf
   1955-17.pdf            
  1954
   1954-1.pdf    1954-2.pdf    1954-3.pdf    1954-4.pdf
   1954-5.pdf            
  1953
   1953-1.pdf    1953-2.pdf    1953-3.pdf    1953-4.pdf
   1953-5.pdf    1953-6.pdf    1953-7.pdf    1953-8.pdf
   1953-9.pdf            
  1952
   1952-1.pdf    1952-2.pdf    1952-3.pdf    1952-4.pdf
   1952-5.pdf    1952-6.pdf    1952-7.pdf    1952-8.pdf
   1952-9.pdf    1952-10.pdf    1952-11.pdf    1952-12.pdf
               
  1951
   1951-1.pdf    1951-2.pdf    1951-3.pdf    1951-4.pdf
   1951-5.pdf    1951-6.pdf    1951-7.pdf    
  1950
   1950-1.pdf    1950-2.pdf    1950-3.pdf    1950-4.pdf
   1950-5.pdf            
  1948
   1948-1.pdf    1948-2.pdf    1948-3.pdf    1948-4.pdf
               
  1947
   1947-1.pdf    1947-2.pdf    1947-3.pdf    1947-4.pdf
   1947-5.pdf    1947-6.pdf    1947-7.pdf    1947-8.pdf
               
  1946
   1946-1.pdf    1946-2.pdf    1946-3.pdf    1946-4.pdf