Turistično društvo Bohinj
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Zapisniki
 
Zapisniki
 
  2014
   6.seja.pdf            
               
  2013
   27.seja.pdf    28.seja.pdf    1.seja.pdf    OZ 2013.pdf
   2.seja.pdf    3. seja.pdf    4.seja.pdf    
  2012
   OZ 2012.pdf    22.seja.pdf    23.seja.pdf    24.seja.pdf
    4. dopisna seja     25.seja.pdf     26.seja.pdf    
  2011
   2011-1.pdf    OBČNI ZBOR 2011    16.seja.pdf     17.seja.pdf
    18.seja.pdf     19.seja.pdf     20.seja.pdf     3. dopisna seja
    21.seja.pdf            
  2010
   2010-1.pdf    2010-2.pdf    2010-3.pdf    2010-4.pdf
   2010-5.pdf    2010-6.pdf    2010-7.pdf    2010-8.pdf
   2010-9.pdf    2010-10.pdf        
  2009
   2009-1.pdf    2009-2.pdf    2009-3.pdf    2009-4.pdf
   2009-5.pdf    2009-6.pdf    2009-7.pdf    2009-8.pdf
   2009-9.pdf    2009-10.pdf    2009-11.pdf    
  2008
   2008-1.pdf    2008-2.pdf    2008-3.pdf    2008-4.pdf
   2008-5.pdf    2008-6.pdf    2008-7.pdf    2008-8.pdf
   2008-9.pdf    2008-10.pdf    2008-11.pdf    
  2007
   2007-1.pdf    2007-3.pdf    2007-4.pdf    2007-5.pdf
   2007-6.pdf    2007-7.pdf    2007-8.pdf    2007-9.pdf
   2007-10.pdf    2007-11.pdf    2007-12.pdf    2007-13.pdf
   2007-14.pdf            
  2006
   2006-1.pdf    2006-2.pdf    2006-3.pdf    2006-4.pdf
   2006-5.pdf    2006-6.pdf    2006-7.pdf    2006-8.pdf
   2006-9.pdf    2006-10.pdf    2006-11.pdf    2006-12.pdf
   2006-13.pdf            
  2005
   2005-1.pdf    2005-2.pdf    2005-3.pdf    2005-4.pdf
   2005-5.pdf    2005-6.pdf    2005-7.pdf    
  2004
   2004-1.pdf    2004-2.pdf    2004-3.pdf    2004-4.pdf
   2004-5.pdf    2004-6.pdf    2004-7.pdf    
  2003
   2003-1.pdf    2003-2.pdf    2003-3.pdf    2003-4.pdf
   2003-5.pdf    2003-6.pdf    2003-7.pdf    2003-8.pdf
  2002
   2002-1.pdf    2002-2.pdf    2002-3.pdf    2002-4.pdf
   2002-5.pdf    2002-6.pdf    2002-7.pdf    2002-8.pdf
  2001
   2001-1.pdf    2001-2.pdf    2001-3.pdf    2001-4.pdf
   2001-5.pdf    2001-6.pdf        
  2000
   2000-1.pdf    2000-2.pdf    2000-3.pdf    2000-4.pdf
   2000-5.pdf    2000-6.pdf    2000-7.pdf    2000-8.pdf
   2000-9.pdf    2000-10.pdf        
  1999
   1999-1.pdf    1999-2.pdf    1999-3.pdf    1999-4.pdf
   1999-5.pdf            
  1998
   1998-1.pdf    1998-2.pdf    1998-3.pdf    1998-4.pdf
   1998-5.pdf    1998-6.pdf    1998-7.pdf    1998-8.pdf
  1997
   1997-1.pdf    1997-2.pdf    1997-3.pdf    1997-4.pdf
   1997-5.pdf    1997-6.pdf        
  1996
   1996-1.pdf    1996-2.pdf    1996-3.pdf    1996-4.pdf
   1996-5.pdf    1996-6.pdf    1996-7.pdf    1996-8.pdf
   1996-9.pdf    1996-10.pdf    1996-11.pdf    1996-12.pdf
   1996-13.pdf    1996-14.pdf    1996-15.pdf    1996-16.pdf
  1995
   1995-1.pdf    1995-2.pdf    1995-3.pdf    1995-4.pdf
   1995-5.pdf    1995-6.pdf    1995-7.pdf    1995-8.pdf
   1995-9.pdf    1995-10.pdf    1995-11.pdf    1995-12.pdf
   1995-13.pdf    1995-14.pdf    1995-15.pdf    1995-16.pdf
   1995-17.pdf    1995-18.pdf    1995-19.pdf    1995-20.pdf
   1995-21.pdf    1995-22.pdf    1995-23.pdf    1995-24.pdf
   1995-25.pdf    1995-26.pdf    1995-27.pdf    1995-28.pdf
   1995-29.pdf            
  1994
   1994-1.pdf    1994-2.pdf    1994-3.pdf    1994-4.pdf
   1994-5.pdf    1994-6.pdf    1994-7.pdf    1994-8.pdf
   1994-9.pdf    1994-10.pdf    1994-11.pdf    
  1993
   1993-1.pdf    1993-2.pdf    1993-3.pdf    1993-4.pdf
   1993-5.pdf    1993-6.pdf    1993-7.pdf    1993-8.pdf
   1993-9.pdf    1993-10.pdf    1993-11.pdf    1993-12.pdf
   1993-13.pdf    1993-14.pdf        
  1992
   1992-1.pdf    1992-2.pdf    1992-3.pdf    1992-4.pdf
   1992-5.pdf    1992-6.pdf    1992-7.pdf    1992-8.pdf
   1992-9.pdf    1992-10.pdf    1992-11.pdf    1992-12.pdf
   1992-13.pdf    1992-14.pdf    1992-15.pdf    1992-16.pdf
   1992-17.pdf    1992-18.pdf    1992-19.pdf    1992-20.pdf
   1992-21.pdf    1992-22.pdf    1992-23.pdf    1992-24.pdf
   1992-25.pdf    1992-26.pdf    1992-27.pdf    1992-28.pdf
   1992-29.pdf    1992-30.pdf        
  1991
   1991-1.pdf    1991-2.pdf    1991-3.pdf    1991-4.pdf
   1991-5.pdf    1991-6.pdf    1991-7.pdf    1991-8.pdf
   1991-9.pdf    1991-10.pdf    1991-11.pdf    1991-12.pdf
               
  1990
   1990-1.pdf    1990-2.pdf    1990-3.pdf    1990-4.pdf
   1990-5.pdf    1990-6.pdf    1990-7.pdf    
  1989
   1989-1.pdf    1989-2.pdf    1989-3.pdf    1989-4.pdf
   1989-5.pdf    1989-6.pdf    1989-7.pdf    1989-8.pdf
   1989-9.pdf    1989-10.pdf    1989-11.pdf    1989-12.pdf
   1989-13.pdf    1989-14.pdf    1989-15.pdf    
  1988
   1988-1.pdf    1988-2.pdf    1988-3.pdf    1988-4.pdf
   1988-5.pdf    1988-6.pdf    1988-7.pdf    1988-8.pdf
   1988-9.pdf    1988-10.pdf    1988-12.pdf    1988-13.pdf
   1988-14.pdf    1988-15.pdf    1988-16.pdf    1988-17.pdf
               
  1987
   1987-1.pdf    1987-2.pdf    1987-3.pdf      
               
  1986
   1986-1.pdf    1986-2.pdf    1986-3.pdf    1986-4.pdf
               
  1985
   1985-1.pdf                  
               
  1984
   1984-1.pdf    1984-2.pdf    1984-3.pdf    1984-4.pdf
   1984-5.pdf    1984-6.pdf    1984-7.pdf    1984-8.pdf
   1984-9.pdf            
  1983
   1983-1.pdf    1983-2.pdf            
               
  1982
   1982-1.pdf    1982-2.pdf    1982-3.pdf    1982-4.pdf
   1982-5.pdf    1982-6.pdf    1982-7.pdf    1982-8.pdf
   1982-9.pdf    1982-10.pdf    1982-11.pdf    1982-12.pdf
   1982-13.pdf            
  1981
   1981-1.pdf    1981-2.pdf    1981-3.pdf    1981-4.pdf
   1981-5.pdf    1981-6.pdf    1981-7.pdf    1981-8.pdf
   1981-9.pdf            
  1980
   1980-1.pdf    1980-2.pdf    1980-3.pdf    1980-4.pdf
   1980-5.pdf    1980-6.pdf    1980-7.pdf    
  1979
   1979-1.pdf    1979-2.pdf    1979-3.pdf    1979-4.pdf
   1979-5.pdf    1979-6.pdf    1979-7.pdf    1979-8.pdf
   1979-9.pdf            
  1978
   1978-1.pdf    1978-2.pdf    1978-3.pdf    1978-4.pdf
   1978-5.pdf    1978-6.pdf    1978-7.pdf    1978-8.pdf
               
  1977
   1977-1.pdf    1977-2.pdf    1977-3.pdf    1977-4.pdf
   1977-5.pdf    1977-6.pdf    1977-7.pdf    1977-8.pdf
   1977-9.pdf            
  1976
   1976-1.pdf    1976-2.pdf    1976-3.pdf    1976-4.pdf
   1976-5.pdf    1976-6.pdf    1976-7.pdf    1976-8.pdf
   1976-9.pdf    1976-10.pdf    1976-11.pdf    1976-12.pdf
   1976-13.pdf    1976-14.pdf    1976-15.pdf    1976-16.pdf
               
  1975
   1975-1.pdf    1975-2.pdf    1975-3.pdf    1975-4.pdf
   1975-5.pdf    1975-6.pdf    1975-7.pdf    1975-8.pdf
   1975-9.pdf    1975-10.pdf    1975-11.pdf    1975-12.pdf
  1974
   1974-1.pdf    1974-2.pdf    1974-3.pdf    1974-4.pdf
   1974-5.pdf    1974-6.pdf    1974-8.pdf    1974-9.pdf
   1974-10.pdf    1974-11.pdf    1974-12.pdf    1974-13.pdf
   1974-14.pdf    1974-15.pdf    1974-16.pdf    1974-17.pdf
   1974-18.pdf            
  1973
   1973-1.pdf    1973-2.pdf    1973-3.pdf    1973-4.pdf
   1973-5.pdf    1973-6.pdf    1973-7.pdf    1973-8.pdf
   1973-9.pdf    1973-10.pdf    1973-11.pdf    1973-12.pdf
   1973-13.pdf    1973-14.pdf    1973-15.pdf    1973-16.pdf
   1973-17.pdf    1973-18.pdf    1973-19.pdf    1973-20.pdf
               
  1972
   1972-1.pdf    1972-2.pdf    1972-3.pdf    1972-4.pdf
   1972-5.pdf    1972-6.pdf    1972-7.pdf    1972-8.pdf
   1972-9.pdf    1972-10.pdf    1972-11.pdf    1972-12.pdf
   1972-13.pdf    1972-14.pdf    1972-15.pdf    1972-16.pdf
               
  1971
   1971-1.pdf    1971-2.pdf    1971-3.pdf    1971-4.pdf
   1971-5.pdf    1971-6.pdf    1971-7.pdf    1971-8.pdf
   1971-9.pdf    1971-10.pdf        
  1970
   1970-1.pdf    1970-2.pdf    1970-3.pdf    1970-4.pdf
   1970-5.pdf    1970-6.pdf    1970-7.pdf    1970-8.pdf
               
  1969
   1969 - 1.pdf    1969 - 2.pdf    1969 - 3.pdf    1969 - 4.pdf
   1969 - 5.pdf    1969 - 6.pdf    1969 - 7.pdf    1969 - 8.pdf
   1969 - 9.pdf    1969 - 10.pdf        
  1968
   1968-1.pdf    1968-2.pdf    1968-3.pdf    1968-4.pdf
   1968-5.pdf    1968-6.pdf    1968-7.pdf    1968-8.pdf
   1968-9.pdf    1968-10.pdf    1968-11.pdf    1968-12.pdf
   1968-13.pdf    1968-14.pdf    1968-15.pdf    1968-16.pdf
   1968-17.pdf            
  1967
   1967-1.pdf    1967-2.pdf    1967-3.pdf    1967-4.pdf
   1967-5.pdf    1967-6.pdf    1967-7.pdf    1967-8.pdf
   1967-9.pdf    1967-10.pdf    1967-11.pdf    1967-12.pdf
   1967-13.pdf    1967-14.pdf    1967-15.pdf    1967-16.pdf
   1967-17.pdf            
  1966
   1966-1.pdf    1966-2.pdf    1966-3.pdf    1966-4.pdf
   1966-5.pdf    1966-6.pdf    1966-7.pdf    1966-8.pdf
   1966-9.pdf    1966-10.pdf    1966-10a.pdf    1966-11.pdf
   1966-12.pdf    1966-13.pdf    1966-14.pdf    1966-15.pdf
   1966-16.pdf    1966-17.pdf        
  1965
   1965-1.pdf    1965-2.pdf    1965-3.pdf    1965-4.pdf
   1965-5.pdf    1965-6.pdf    1965-7.pdf    1965-8.pdf
   1965-9.pdf    1965-10.pdf    1965-11.pdf    1965-12.pdf
   1965-13.pdf            
  1964
   1964-1.pdf    1964-2.pdf    1964-3.pdf    1964-4.pdf
   1964-5.pdf    1964-6.pdf    1964-7.pdf    1964-8.pdf
   1964-9.pdf    1964-10.pdf    1964-11.pdf    1964-12.pdf
   1964-13.pdf    1964-14.pdf    1964-15.pdf    
  1963
   1963-1.pdf    1963-2.pdf    1963-3.pdf    1963-4.pdf
   1963-5.pdf    1963-6.pdf    1963-7.pdf    1963-8.pdf
   1963-9.pdf    1963-10.pdf    1963-11.pdf    1963-12.pdf
   1963-13.pdf    1963-14.pdf    1963-15.pdf    1963-16.pdf
   1963-17.pdf    1963-18.pdf    1963-19.pdf    1963-20.pdf
   1963-21.pdf            
  1962
   1962-1.pdf    1962-2.pdf    1962-3.pdf    1962-4.pdf
   1962-5.pdf    1962-6.pdf    1962-7.pdf    1962-8.pdf
   1962-9.pdf    1962-10.pdf    1962-11.pdf    1962-12.pdf
   1962-13.pdf    1962-14.pdf    1962-15.pdf    1962-16.pdf
   1962-17.pdf    1962-18.pdf    1962-19.pdf    
  1961
   1961-1.pdf    1961-3.pdf    1961-4.pdf    1961-5.pdf
   1961-6.pdf    1961-7.pdf    1961-8.pdf    1961-9.pdf
   1961-10.pdf    1961-11.pdf    1961-12.pdf    1961-13.pdf
   1961-14.pdf    1961-15.pdf    1961-16.pdf    1961-17.pdf
   1961-18.pdf    1961-19.pdf    1961-20.pdf    1961-21.pdf
   1961-22.pdf    1961-23.pdf    1961-24.pdf    1961-25.pdf
               
  1960
   1960-1.pdf    1960-2.pdf    1960-3.pdf    1960-4.pdf
   1960-5.pdf    1960-6.pdf    1960-7.pdf    1960-8.pdf
   1960-9.pdf    1960-10.pdf    1960-11.pdf    1960-12.pdf
   1960-13.pdf    1960-14.pdf    1960-15.pdf    1960-16.pdf
   img alt=1960-17.pdf    1960-18.pdf        
  1958
   1958-1.pdf    1958-2.pdf    1958-3.pdf    1958-4.pdf
   1958-5.pdf            
  1956
   1956-1.pdf    1956-2.pdf    1956-3.pdf    1956-4.pdf
   1956-5.pdf    1956-6.pdf    1956-7.pdf    1956-8.pdf
   1956-9.pdf    1956-10.pdf    1956-11.pdf    1956-12.pdf
   1956-13.pdf    1956-14.pdf    1956-15.pdf    1956-16.pdf
   1956-17.pdf    1956-18.pdf    1956-19.pdf    1956-20.pdf
   1956-21.pdf    1956-22.pdf    1956-23.pdf    1956-24.pdf
   1956-25.pdf            
  1955
   1955-1.pdf    1955-2.pdf    1955-3.pdf    1955-4.pdf
   1955-5.pdf    1955-6.pdf    1955-7.pdf    1955-8.pdf
   1955-9.pdf    1955-10.pdf    1955-11.pdf    1955-12.pdf
   1955-13.pdf    1955-14.pdf    1955-15.pdf    1955-16.pdf
   1955-17.pdf            
  1954
   1954-1.pdf    1954-2.pdf    1954-3.pdf    1954-4.pdf
   1954-5.pdf            
  1953
   1953-1.pdf    1953-2.pdf    1953-3.pdf    1953-4.pdf
   1953-5.pdf    1953-6.pdf    1953-7.pdf    1953-8.pdf
   1953-9.pdf            
  1952
   1952-1.pdf    1952-2.pdf    1952-3.pdf    1952-4.pdf
   1952-5.pdf    1952-6.pdf    1952-7.pdf    1952-8.pdf
   1952-9.pdf    1952-10.pdf    1952-11.pdf    1952-12.pdf
               
  1951
   1951-1.pdf    1951-2.pdf    1951-3.pdf    1951-4.pdf
   1951-5.pdf    1951-6.pdf    1951-7.pdf    
  1950
   1950-1.pdf    1950-2.pdf    1950-3.pdf    1950-4.pdf
   1950-5.pdf            
  1948
   1948-1.pdf    1948-2.pdf    1948-3.pdf    1948-4.pdf
               
  1947
   1947-1.pdf    1947-2.pdf    1947-3.pdf    1947-4.pdf
   1947-5.pdf    1947-6.pdf    1947-7.pdf    1947-8.pdf
               
  1946
   1946-1.pdf    1946-2.pdf    1946-3.pdf    1946-4.pdf