Turistično društvo Bohinj
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Organigram
 

ORGANIGRAM:

PREDSEDNIK:

 • BOŠTJAN MENCINGER


UPRAVNI ODBOR:

 • Cesar Zdravko
 • Gorenc Stanislav
 • Jović Dušan
 • Klemenčič Dejan
 • Košnik Stane
 • Kozelj Pavel
 • Langus Klemen
 • Mikelj Jože
 • Pikon Gorišek Olga
 • Rozman Borut
 • Rozman Mojca
 • Rožič Janko
 • Zorč Nikica
 • Zupanc Jaka
 • Žvan Jaka

NADZORNI ODBOR:
 • Jože Kocjanc
 • Štefan Urh
 • Betrix Štembal

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE:
 • Tanja Klemenčič
 • Tanja Sodja
 • Irena Tripič
 


PRISTOJNOSTI IN DELOVNE NALOGE POSAMEZNIH ORGANOV:

Izvleček delovnih nalog in pristojnosti posameznih organov iz statuta Turističnega društva Bohinj.

Občni zbor

Je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor enkrat letno skliče zastopnik društva.

Predsednik

Opravlja naloge društva, ki mu jih na osnovi pravil poveri občni zbor in kateremu je tudi odgovoren za celotno delo v društvu. Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja. UO dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora. Upravni odbor Turističnega društva ima skupaj s predsednikom in tajnikom 17 članov.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov društva, ugotavlja zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzoruje finančno materialno poslovanje društva.

Disciplinsko razsodišče

Disciplinsko razsodišče sestavljajo predsednik in trije člani. Obravnava zakonitost postopkov, disciplinske kršitve članov in članov drugih organov, nato pa o svojem delu in ugotovitvah poroča upravnemu odboru.