Turistično društvo Bohinj
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Priznanja
PRIZNANJA, KI SMO JIH PODELILI


Kako se zahvaliti posameznikom, ki so predstavljali pomemben člen v razvoju turizma in Turističnega društva Bohinj? Težko.
Lahko pa vsaj javno priznamo pomen njihovih dejanj.

Tako smo se v letu 2001 za njuno preteklo delo s priznanjem zahvalili Resman Cenetu in Pekovec Jakobu in leto zatem še živečim ustanovnim članom društva: Dobravec Ludviku, Pekovec Alojzu, Rožič Maksu in Mihelič Egonu ter dolgoletnemu predsedniku prireditvenega odbora Sežun Andreju in tedanjemu predsedniku društva Cvetek Francu. Leta 2003 smo priznanje podelili Folklorni skupini Bohinj za 50 let skupnega sodelovanja, naslednje priznanje pa smo podelili šele v letu 2007 in sicer Rožič Marjanu za dolgoletno delo v turizmu in domačiji Agotnik za dolgoletno sodelovanje pri organizaciji prireditev. 

V letu 2008 sta priznanje za dolgoletno požrtvovalno delo pri društvenih prireditvah prejela Marija Kocjanc in Jože Sodja, priznanje kot prva stalno zaposlena v društvu pa je prejela Ljudmila Cvetek, ki je z delom v turističnem društvu začela že leta 1960. Hkrati smo s priznanjem nagradili tudi dolgoletno sodelavko Mihaelo Šporar, ki je svojo celotno delovno dobo pomembno prispevala k razvoju Turističnega društva Bohinj.

V letu 2009 smo priznanje podelili folklorni skupini KUD Triglav Srednja vas za 35 let delovanja. Leta 2010 je priznanje prejela Zdenka Dobravec, ki si ga je prislužila s svojim neumornim duhom in predanostjo projektom, ki se jih loti.

Komisija za okolje je v letu 2010 izvedla ocenjevanje vzorno urejenih hiš in kmetij v lasti članov TD in vzorno urejene vasi v Bohinju. Tako so priznanja prejeli:

Colja Ivanka, Zoisova 23, Boh. Bistrica
Kocjanc Milena, Srednja vas 35
Logar Janez, Studor 31
Pekovec Alojz, Stara Fužina 145
Sodja Mirko, Studor 17
Zupanc Jaka, Srednja vas 6
Žvan Jaka, Ukanc 85
Lepo urejena vas – Srednja vas

Tudi za leto 2011 smo podelili priznanja in sicer:

Markelj Polde, Gorjuše 40 (Pri Zapotneku) – najbolj vzorno urejena domačija leta 2011,
Cvetek Tilka, Ribčev Laz 137 – vzorno urejena hiša leta 2011
Zupanc Branka, Savica 1 (Pri Polinarju) – vzorno urejena domačija leta 2011
Kravanja Peter in Pavel, Polje 27 (Pri Zapolmaču) – vzorno urejena domačija leta 2011
Andolšek Štefka, Polje 11 (Pri Polaku) – vzorno urejena domačija leta 2011
Remškar Igor; Bitnje 1 (Pod Krasm) – vzorno urejena domačija leta 2011
Dijak Marija, Vodnikova 11 – vzorno urejena hiša leta 2011
Logar Ivanka, Stara Fužina 196 (Pri Tomažinu) – vzorno urejena domačija leta 2011
Logar Martin, Stara Fužina 195 (Pri Suheljnu) – vzorno urejena domačija leta 2011
Lepo urejena vas leta 2011 – Stara Fužina.

Pravilnik ocenjevanja vzorno urejenih hiš in kmetij

V letu 2012 se je komisija odločila, da bo izbrala vzorno urejene domačije in kozolce.

Priznanje za vzorno urejeno domačijo so v letu 2012 prejeli:
Kavčova domačija (Marija Pajntar, Srednja vas 19)
Košmrljova domačija (Rezka Poklukar, Češnjica 44)
Jeklarjova domačija (Rezka Grmek, Koprivnik 52)
 
Priznanje za vzorno urejen kozolec so v letu 2012 prejeli:
-         Ukčov stog (Matilda Taler, Studor 5)
-         Sodarjov stog (Marjeta Mlakar)
-         Petričev stog (Frančiška Odar, Ukanc)
-         Strgarjev stog (Mihela Medja)
-         Klemenčičov stog (Dejan Klemenčič)

Ocenjevanje biserov Bohinja 2013

Komisija za okolje Turističnega društva Bohinj  med drugim tudi spodbuja ohranjanje kulturne dediščine ter poudarjanje prizadevanja posameznikov pri ohranjanju posebnosti našega kraja. Zato se je pri ocenjevanju osredotočila zgolj na drobne posebnosti, ki krasijo naš kraj in utegnejo pritegniti oko obiskovalcev.

Letošnja priznanja prejmejo:
·         Domačija pr Marinčnek na Lepencah za obokan reliefni portal in z dekorativnimi okvirji okrašena okna z železnimi križi na pročelju hiše.
·         Občina Bohinj za novozgrajeni most Danica na kolesarski stezi v Bohinjski Bistrici.
·         Domačija pr Matevžu v Stari Fužini za celovito urejenost hiše v tradicionalnem duhu: skodlasta streha z lesenim žlebom, peščeni dovoz, obokan portal ter lesene naoknice na majhnih oknih z železnimi križi.
·         Domačija pr Kobav na Nemškem Rovtu za ohranjene baročne elemente in poslikave.
·         Domačija pr Jošto v Stari Fužini za ohranjen edinstven prehod pod hišo oziroma štibelc (to je del mitnice, kjer so včasih tehtali in zapisovali količine stopljenega železa) ter več kot 350 let starim razpelom nad prehodom.
·         Stavba U Farožo v Srednji vasi za svoj doprinos k plemenitenju vizualne podobe vasi, saj so se pri prenovi dosledno držali značilnosti tipične bohinjske arhitekture in lično vzdrževano okolico.
·         Domačija pr Hlipo v Stari Fužini za vzdrževane baročne freske, ki krasijo hišo in s katerimi zaljšajo vas in glavno prometnico skozi Staro Fužino.
·         Domačija pr Kovačo v Stari Fužini za ohranjanje čudovitega reliefnega portala iz zelenega peraškega tufa.
·         Domačija pr Špano na Poljah za vzdrževane baročne freske, dekorativne reliefne okenske okvirje,  umetelno kovane železne križe na majhnih oknih in obokan vhodni portal
Domačija pr Kronfiču v Srednji vasi za celovit trud pri prenovi hiše: lesena streha, obokan portal in majhna okna, nadvse skrbno urejena okolica in skladno umeščeni starinski dodatki 

Ocenjevanje biserov 2014

V tem letu je komisija ocenjevalna čebelnjake in ptičje krmilnice.
Nagrajenci so: 

Čebelnjaki v Bohinju: 
- ČD Bohinj
- Hvala Marija
- Ažman Tomaž
- Sodja Zdravko
- Vidmar Uroš
- Rožič Andrej
- Radinja Darko
- Preželj Tomaž
- Ceklin Vid

Ptičje Krmilnice: 
- Sušnik Katarina
- Loncnar Majda
- Platiša Milan
- Marinčič Erika
- Rožič Franc
- Rožič Gabrijel

Ocenjevanje biserov 2015

Komisija je ocenjevala ganke v Bohinju. Ocenjevani so bili tako ganki na gospodarskih poslopjih, ki se navadno pojavljajo le na daljših stranicah objekta, kot tudi ganki na stanovanjskih hišah – ti so lahko zatrepni, oklepajo nadstropje ali (redkeje) le na daljši stranici.

Nagrajenci so: 

1. Pr Boštko, Arh Jože,  Stara Fužina 189
2. Pr Žvanu, Grm Matej,  Srednja vas 3

3. Pr Španco, Cvetek Mihaela,  Srednja vas 34
C:\Users\Milena Kosnik\Documents\UO\Komisija za okolje\2015\Fotografije gankov\IMG_4131-30.JPG

4. Pr Bohincu, Frelih Nada, Češnjica 30
C:\Users\Milena Kosnik\Documents\UO\Komisija za okolje\2015\Fotografije gankov\IMG_4132-31.JPG

5. Apartmaji Brina d.o.o.,  Ribčev Laz 85

C:\Users\Milena Kosnik\Documents\UO\Komisija za okolje\2015\Fotografije gankov\IMG_4150-40.JPG

6. Hiša 13, Markun Tina,  Studor 13

C:\Users\Milena Kosnik\Documents\UO\Komisija za okolje\2015\Fotografije gankov\IMG_4118-18.JPG


7. Pr Markoteljčo, Babnik Anton Srednja vas 38- Frenkova pot 2, 1261 Ljubljana
C:\Users\Milena Kosnik\Documents\UO\Komisija za okolje\2015\Fotografije gankov\IMG_4122-22.JPG
 
8. Pr Vangosu, Žmitek Jure,  Srednja vas 7
C:\Users\Milena Kosnik\Documents\UO\Komisija za okolje\2015\Fotografije gankov\IMG_4127-26.JPG

9. Pr Vangosu, Sodja Zdravko,  Češnjica 60
C:\Users\Milena Kosnik\Documents\UO\Komisija za okolje\2015\Fotografije gankov\IMG_4134-33.JPG

10. Družina Bučar,  Gabrška 7 – Kersnikova ulica 11, 1000 Ljubljana
C:\Users\Milena Kosnik\Documents\UO\Komisija za okolje\2015\Fotografije gankov\IMG_4137-36.JPG
 

11. Apartmaji Alpik, Jaka Žvan, Ukanc 85
C:\Users\Milena Kosnik\Documents\UO\Komisija za okolje\2015\Fotografije gankov\IMG_4145-37.JPG


Ocenjevanje Biserov 2016
Člani komisije so tokrat pregledali in fotografirali stavbe ponudnikov različnih storitev - od muzejev, trgovin, pošt in javnih stavb.​

Priznanja za zgledno urejenost objektov smo podelili: 


Železniški postaji Bohinjska Bistrica
Etno galeriji  Mojca Luzar s.p. 
Občini Bohinj in Kulturnemu domu Joža Ažmana
Osnovni šoli Dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica in podružnici v Srednji vasi
Kulturnemu domu Stara Fužina

Pohvalo za skladno umeščenost v prostor in ohranjanje kulturne dediščine pa sta prejeli:

Župnija Bohinjska Bistrica ter 
Župnija Srednja vas in Zavod sv. Martina

Ocenjevanje Biserov 2017
Člani komisije so tokrat pregledali in fotografirali korita.

Priznanja za zgledno urejena korita smo podelili:
Janezu Zupancu in Francu Kocjancu za Urbančkov-Žmitkov korit
Janezu Zupancu za korit pod lipo
Jaku Zupancu za Preželjnov korit
Izidorju Tavčarju za korit na Nemškem RovtuOcenjevanje biserov 2018

Avgusta je komisija obiskala vse planine, kjer sirarijo in so obrati  registrirani.
 
Komisija za okolje je izbrala naslednje planine:

  1. Planina Zadnji Vogel, lastnik AS Bohinjska Bistrica
  2. Planina Krstenica, lastnik AS Češnjica. Jereka, Podjele, Koprivnik
  3. Planina Velo Polje, lastnik AS Češnjica. Jereka, Podjele, Koprivnik
  4. Planina Konjščica, lastnik AS Srednja vas
  5. Planina na Lazu, LASTNIK AS Studor – Stara  Fužina
  6. Planina Zajavornik, lastnik AS Gorjuše – Nomenj
  7. Planina Uskovnica, Privatna Sirarna JEROM