Turistično društvo Bohinj
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Priznanja
  • Občni zbor
  • Občni zbor
  • Občni zbor
  • Podelitev priznanj
  • Podelitev priznanj
  • Podelitev priznanj
  • Podelitev priznanj
  • Občni zbor
  • Občni zbor
PRIZNANJA, KI SMO JIH PODELILI


Kako se zahvaliti posameznikom, ki so predstavljali pomemben člen v razvoju turizma in Turističnega društva Bohinj? Težko.
Lahko pa vsaj javno priznamo pomen njihovih dejanj.

Tako smo se v letu 2001 za njuno preteklo delo s priznanjem zahvalili Resman Cenetu in Pekovec Jakobu in leto zatem še živečim ustanovnim članom društva: Dobravec Ludviku, Pekovec Alojzu, Rožič Maksu in Mihelič Egonu ter dolgoletnemu predsedniku prireditvenega odbora Sežun Andreju in tedanjemu predsedniku društva Cvetek Francu. Leta 2003 smo priznanje podelili Folklorni skupini Bohinj za 50 let skupnega sodelovanja, naslednje priznanje pa smo podelili šele v letu 2007 in sicer Rožič Marjanu za dolgoletno delo v turizmu in domačiji Agotnik za dolgoletno sodelovanje pri organizaciji prireditev. 

V letu 2008 sta priznanje za dolgoletno požrtvovalno delo pri društvenih prireditvah prejela Marija Kocjanc in Jože Sodja, priznanje kot prva stalno zaposlena v društvu pa je prejela Ljudmila Cvetek, ki je z delom v turističnem društvu začela že leta 1960. Hkrati smo s priznanjem nagradili tudi dolgoletno sodelavko Mihaelo Šporar, ki je svojo celotno delovno dobo pomembno prispevala k razvoju Turističnega društva Bohinj.

V letu 2009 smo priznanje podelili folklorni skupini KUD Triglav Srednja vas za 35 let delovanja. Leta 2010 je priznanje prejela Zdenka Dobravec, ki si ga je prislužila s svojim neumornim duhom in predanostjo projektom, ki se jih loti.

Komisija za okolje je v letu 2010 izvedla ocenjevanje vzorno urejenih hiš in kmetij v lasti članov TD in vzorno urejene vasi v Bohinju. Tako so priznanja prejeli:

Colja Ivanka, Zoisova 23, Boh. Bistrica
Kocjanc Milena, Srednja vas 35
Logar Janez, Studor 31
Pekovec Alojz, Stara Fužina 145
Sodja Mirko, Studor 17
Zupanc Jaka, Srednja vas 6
Žvan Jaka, Ukanc 85
Lepo urejena vas – Srednja vas

Tudi za leto 2011 smo podelili priznanja in sicer:

Markelj Polde, Gorjuše 40 (Pri Zapotneku) – najbolj vzorno urejena domačija leta 2011,
Cvetek Tilka, Ribčev Laz 137 – vzorno urejena hiša leta 2011
Zupanc Branka, Savica 1 (Pri Polinarju) – vzorno urejena domačija leta 2011
Kravanja Peter in Pavel, Polje 27 (Pri Zapolmaču) – vzorno urejena domačija leta 2011
Andolšek Štefka, Polje 11 (Pri Polaku) – vzorno urejena domačija leta 2011
Remškar Igor; Bitnje 1 (Pod Krasm) – vzorno urejena domačija leta 2011
Dijak Marija, Vodnikova 11 – vzorno urejena hiša leta 2011
Logar Ivanka, Stara Fužina 196 (Pri Tomažinu) – vzorno urejena domačija leta 2011
Logar Martin, Stara Fužina 195 (Pri Suheljnu) – vzorno urejena domačija leta 2011
Lepo urejena vas leta 2011 – Stara Fužina.

Pravilnik ocenjevanja vzorno urejenih hiš in kmetij

V letu 2012 se je komisija odločila, da bo izbrala vzorno urejene domačije in kozolce.

Priznanje za vzorno urejeno domačijo so v letu 2012 prejeli:
Kavčova domačija (Marija Pajntar, Srednja vas 19)
Košmrljova domačija (Rezka Poklukar, Češnjica 44)
Jeklarjova domačija (Rezka Grmek, Koprivnik 52)
 
Priznanje za vzorno urejen kozolec so v letu 2012 prejeli:
-         Ukčov stog (Matilda Taler, Studor 5)
-         Sodarjov stog (Marjeta Mlakar)
-         Petričev stog (Frančiška Odar, Ukanc)
-         Strgarjev stog (Mihela Medja)
-         Klemenčičov stog (Dejan Klemenčič)