Turistično društvo Bohinj
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Aktualne aktivnosti
 
OBVESTILO20.01.2016OBVESTILO
 
 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:  
 Za sobodajalce, ki so v skladu s predpisi o gostinstvu vpisani v Poslovni register Slovenije kot sobodajalci fizične osebe, znaša mesečni v znesku 13,42 EUR, oziroma letni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 161,00 EUR (rok za plačilo do 31. januarja za tekoče leto).
 
 
OBDOBJE
 
Mesečni prispevek

za PIZ –

sobodajalci
 
 
Letni prispevek

za PIZ-

sobodajalci
 
TR in sklic
 
OD APRILA

2015 DALJE
13,42 EUR 161,00 EUR SI56011008882000003

SI19 davčna številka-

44008
 
 
Prispevki za zdravstveno zavarovanje:
Za obračunsko obdobje od januarja 2016 dalje plačujejo osebe, ki opravljajo dejavnost kot sobodajalci – fizične osebe, prispevke v zneskih, ki so razvidni iz tabele:
 
 
 
OBDOBJE
 
Mesečni

prispevek za

poškodbe pri

delu -

SOBODAJALCI
 
Mesečni znesek

prispevka po

55.a členu

ZZVZZ -

SOBODAJALCI
 
Letni prispevek

za poškodbe pri

delu –

SOBODAJALCI
 
Letni znesek

prispevka po

55.a členu

ZZVZZ -

SOBODAJALCI
 
TR in sklic
 
JANUAR

2016 –

DECEMBER

2016
 
3,40 EUR
 
10,21 EUR
 
40,80 EUR
 
122,52 EUR
SI56011008883000073

SI19 davčna številka-

45004
 
Mesečni znesek prispevkov  v višini 13,61 EUR zavezanci plačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec. 
V kolikor se zavezanci - sobodajalci odločijo za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letnem znesku, ki za leto 2016 znaša 163,32 EUR, ta znesek plačajo do 31.1. v koledarskem letu, oziroma v roku 30 dni od vpisa v PRS in o plačilu prispevkov za PIZ in ZZ v enkratnem letnem znesku podajo pisno izjavo do  31.1. v koledarskem letu.
 
 
Dohodnina za leto 2015 – za normirance
Do konca meseca marca je treba oddati davčni obračun za leto 2015.
Letos je potrebno obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka od dejavnosti vložiti preko spletne strani eDavki.  Ker gre za osebne podatke, se je treba predhodno naročiti za pomoč pri izpolnjevanju obrazca, na recepciji TD Bohinj. Davčne obračune bomo lahko pomagali izpolnjevati od 26.01.2016 do 30.01.2016 od 11.00 do 16.00 ure, kasneje žal ne več.
Podatke o vašem bruto prometu preko TD Bohinj za leto 2015 vam bomo poslali do 22.01.2016.

Ne pozabite plačati akontacije dohodnine še za januar, februar in marec po lanskoletni odločbi.
 
V času od 27.01. do 30.01.2016 poteka v Ljubljani sejem turizma Natour ALPE-ADRIA na gospodarskem razstavišču. Na sejmu bomo prisotni tudi mi in vas vabimo k obisku in ogledu sejma.
 
V prilogi je kupon za znižano ceno vstopnice, lahko pa ga prejmete tudi na naši recepciji.
  
Lep pozdrav!