Turistično društvo Bohinj
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Aktualne aktivnosti
 
ObvestiloVabilo na občni zborNa osnovi 21. člena pravil Turističnega društva Bohinj sklicujemo redni letni občni zbor društva, ki bo
 
v petek 31. 3. 2017 ob 18. uri
v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici
 
Za občni zbor predlagamo naslednji dnevni red:
1.    Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov zbora
2.    Poročilo o delovanju društva za leto 2016 z rezultati poslovanja, predstavitev in sprejem programa dela za leto 2017
3.    Poročilo nadzornega odbora društva
4.    Poročilo verifikacijske komisije
5.    Razprava na poročila in sprejem sklepov
6.    Določitev višine članarine za leto 2018
7.    Podelitev priznanj društva za »Biserček Bohinj« za leto 2016
8.    Razrešitev organov društva (predsednika društva, članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča)
9.    Predstavitev kandidatov za novo sestavo organov društva (predsednika društva, članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča)
10. Predstavitev vizije kandidatov za predsednika za TD Bohinj 3 – 5 min
11. Izvolitev novih organov društva (predsednika društva, članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča)
12. Razno
13. Zaključek občnega zbora
 
 
Po uradnem delu bo sledila pogostitev.
 
Pričakujemo vašo udeležbo in Vas lepo pozdravljamo.
 
 
Ribčev Laz, 21. 3. 2017                                                    Turistično društvo Bohinj
                                                                                                               Predsednica:
                                                                                                                Nikica Zorč, l.r.