Turistično društvo Bohinj
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Aktualne aktivnosti
 
06.04.2018Spoštovani,
 
Obveščamo vas o spremembi prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1.4. dalje
 
  • Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:  
 
Za sobodajalce, ki so v skladu s predpisi o gostinstvu vpisani v Poslovni register Slovenije kot sobodajalci fizične osebe, znaša od aprila 2018 dalje mesečni znesek 14,12 EUR, oziroma letni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 169,50 EUR.
 
 
OBDOBJE
 
Mesečni prispevek za PIZ – sobodajalci
 
Letni prispevek za PIZ- sobodajalci
 
TR in sklic
 
OD 1. APRILA 2018 DALJE 14,12 EUR 169,50 EUR SI56011008882000003
SI19 davčna številka-44008
 
  
 
  • Prispevki za zdravstveno zavarovanje:
 
Za obračunsko obdobje od januarja 2018 dalje plačujejo osebe, ki opravljajo dejavnost kot sobodajalci – fizične osebe, prispevke v zneskih, ki so razvidni iz tabele:
 
 
 
OBDOBJE
 
Mesečni prispevek za poškodbe pri delu -SOBODAJALCI
 
Mesečni znesek prispevka po 55.a členu ZZVZZ -
SOBODAJALCI
 
Letni prispevek za poškodbe pri delu –SOBODAJALCI
 
Letni znesek prispevka po 55.a členu ZZVZZ -
SOBODAJALCI
 
TR in sklic
 
JANUAR 2018 – DECEMBER 2018
 
3,58 EUR
 
10,74 EUR
 
42,96 EUR
 
128,88 EUR
SI56011008883000073
SI19 davčna številka-45004
 
Mesečne zneske prispevkov zavezanci plačujejo do 20. v mesecu za pretekli mesec.