Turistično društvo Bohinj
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Turistično društvo Bohinj
  • turisticno_drustvo_junij_2010_052_big
  • td_bohinj_zunaj_zima_nocna_02_big
  • delavnica_zajtrki1_183_big3
  • pozar_na_savici_2_1024
  • pozar_na_savici_1024
  • pogorisce_1024
  • folklora_pri_cerkvi_1024_big
  • freska_grb_notranjost_1024_big
Predstavitev

Turistično društvo Bohinj v svoji sedanji obliki že od leta 1947 spremlja in uokvirja turistične dejavnosti v Bohinju. Društvo ima 553 članov, s katerimi se trudimo za urejenost in boljšo prepoznavnost Bohinja ter njegove ponudbe doma in po svetu. Z novimi močmi si prizadevamo za ohranjanje in povečanje zasebnih namestitev v Bohinju, še posebej pri naših kooperantih, za povečanje sodelovanja turističnih akterjev Bohinja ter za izboljšanje turistične ponudbe v Bohinju. 

V naslednjih letih nameravamo veliko truda in znanja vložiti v posodobitev oglaševanja in posredovanja turističnih namestitev, organizacijo prireditev in urejanje turističnega kraja. Pri tem bi se radi pokazali kot kreativna, dinamična in v sodobne trende usmerjena delovna ekipa, ki bo spodbujala razvoj turizma v Bohinju, svojim članom, sodelavcem in odjemalcem pa zagotavljala optimalne storitve.

Upravljanje s slapom Savica

Turistično društvo je takoj po ustanovitvi društva leta 1946 prevzelo skrb za pot k slapu Savica. Prvo večje delo je bilo popravilo škode vojne in ureditev poti do slapa. Sprva je bila na poti čez Savico postavljena lesena brv, leta 1956 pa je bil zgrajen nov most čez Savico.  Istega leta so v društvu sklenili. da za izgradnjo paviljona pred  mostom začnejo pobirati vstopnino.

Obisk pri Slapu je zadnja leta stagniral zaradi različnih vzrokov (požar, slabše vreme v višku sezone). Sama destinacija je premalo prepoznavna in premalo je bilo splošnih informacij o slapu. Poti so bile zelo slabo vzdrževane, zato smo se odločili vlagati v nov »imidž« (klopi, ograje, ureditev stopnic, info table...).

Poleg prenove poti proti slapu smo se namenili ponudbo obogatili tudi z vodenimi izleti na slap ter preurediti prodajni kiosk na začetku poti. Za boljšo informacijo gostom  smo izdali prospekt Savice v sedmih jezikovnih variantah. Želimo si iskrenega in potrpežljivega odziva vseh vas ter naših gostov. Prav tako pa se ne bomo branili vašega sodelovanja.

Kamp Danica

Kamp Danica smo odprli 15. julija 1989. Prve goste s prikolicami je v sprevodu pripeljala Godba na pihala Gorje. Kamp je sprva obsegal okoli 800 m2, zabeležili pa smo okoli 6.300 nočitev na sezono. Gostom so bile sprva na voljo sanitarije v sklopu Gostišča Danica, nov in večji sanitarni blok pa smo odprli leta 1994. Kamp je od svojega začetka deloval  v času poletne sezone (od velike noči do konca septembra).  Z letom 2009 pa smo pričeli s poskusnim delovanjem  kampa skozi celo leto (tudi v zimskem času). Skozi leta smo z najemom, urejanjem  in dokupom zemljišč kamp povečali na dobrih 4,5 ha površine s kapaciteto 700 oseb. V zadnjih letih pa beležimo  več okrog 32.000 nočitev na sezono.