Slap Savica
 
 
 
 
E-poštainfo@bohinj-info.com  |  Telefon 00386 4 574 60 10  |  Fax 00386 4 572 33 30   
Zanimivosti
  • Krst pri Savici
  • France Prešeren
  • Hidroelektrarna Savica
  • Spomenik
  • Spomenik
ZANIMIVOSTI

SPOMENIK AVSTRIJSKEMU NADVOJVODI JANEZU

Zoisova bohinjska železarna je leta 1807 ob obisku avstrijskega nadvojvode Janeza postavila marmorni spomenik, ki ga je izdelal L. Kelbl in stoji ob skali v razglednem  paviljonu.

KRST PRI SAVICI

Povest v verzih največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna je nastala iz bolečine zaradi nenadne smrti prijatelja, literarnega somišljenika Matije Čopa. Sestavljajo jo trije deli: sonet posvečen Matiji Čopu, uvod - epska pesnitev, napisana v 26 tercinah, ki pripoveduje o zadnjih bojih slovenskih poganov v dobi pokristjanjevanja Karantancev v 10. stoletju. Tretji del pa je krst, ki je iz 53 osemvrstičnic sestavljena povest o Črtomirju, ki se mora odpovedati mladostnim sanjam o slavi in sreči. Junaški boj za svobodo in ideale med poganskim Črtomirjem in krščanskim Valjhunom se konča s krstom Črtomirja pod slapom Savica, kjer na vztrajanje njegove Bogomile pristane na sprejem krščanske vere. 

HIDROELEKTRARNA SAVICA

Hidroelektrarna je v sedanjem času pomembna predvsem zato, ker daje ekološko najčistejšo energijo t.i. zeleno elektriko. V svoji zgodovini je elektrarna na Savici proizvedla eno teravatno uro električne energije, ki pomeni prihranek 1,2 milijona ton oz. 600.000 vagonov premoga. Če bi te vagone postavili enega za drugim, bi sestavili vlakovno kompozicijo dolgo kar 900 km, torej od Bohinja do Stockholma.